PDAF

PDAF: Phase Detection Auto Focus

PDAF功能是高速自动对焦技术。
与传统技术 (对比度AF) 相比,该技术有以下优势。

场合1: 被摄体在移动的场合

被摄体方向 Contrast AF search 错误的搜索方向(近或远)无法追踪方向的变化、Ideal Phase detection AF 可以测量每一帧的被摄体距离

场合2: 将目标从远处改变为近处的被摄体的场合

近处的被摄体、远处的被摄体 Contrast AF search 需要搜索步骤 Ideal Phase detection AF 能够直接移动被摄体的位置

Contrast AF search

Phase Detection Auto Focus